Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 19 of 19 (0.004 secs)
You searched for: (collection:gross OR mediatype:gross) AND -mediatype:collection AND firstCreator:V
[texts]Herrn Johann Philip Graumanns, königlich-preussischen geheimen Finanz-Raths ..., Gesammlete Briefe von dem Gelde, von dem Wechsel und dessen Cours, von der Proportion zwischen Gold und Silber, von dem Pari des Geldes und den Münzgesetzen verschiedener Völker, besonders aber von dem englischen Münzwesen - Graumann, Johann Philipp, 1690?-1762
Signatures: a b (-b4) A-Z 2A1; )(² 2B-2H
Keywords: Money; Foreign exchange; Coinage
Downloads: 433
[texts]Alegemeene verhandeling van de heerschappy der zee: en een compleet lichaam van de zee-rechten: vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is, in oude en nieuwer schryvers; en byzonderlyk de oude rechten der Rhodiërs en Romeinen; die van Oleron, Wisbui, de Hanse steden, keizer karel, en koning Philips den IIden, en andere; met keurige aantekeningen en aanmerkingen. Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeevan in 1681: met eene verzameling van tractaaten van commercie en navigatie, geslooten in deeze en voorleede eeuwe. Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van England ... In alle welke breedvoerig zyn verklaard, de rechten en costumen der kooplieden en rechtbanken in zaaken van bodemery, assurantiën, certepartyen, connossementen, zeeroof, brieven van marque en represaille - Justice, Alexander
Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van England. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp; met eene vergelykinge van het gedrag der Franschen en Engelschen in zee-zaaken, eene proeve rakende de scheepsmagt der Engelschen, getrokken uit authenike gedenkschriften; uittreksels van alle acten van het Parlement, de marine raakende; inzonderheid die tot instellinge van artikels en orders tot reg...
Keywords: Great Britain. Royal Navy; Maritime law; War, Maritime (International law); Naval law
Downloads: 677
[texts]Sixty years of recollections (Volume 1) - Legouvé, Ernest, 1807-1903

Downloads: 346
[texts]Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydluftige beschryvige der Moluccos ... en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols .. (Volume 3) - Valentijn, François, 1666-1727
Vol. 1 has added t.-p., engr.: Beschryvinge van doud en nieuw Oost-Indiën
Downloads: 890
[texts]Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydluftige beschryvige der Moluccos ... en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols .. (Volume 2) - Valentijn, François, 1666-1727
Vol. 1 has added t.-p., engr.: Beschryvinge van doud en nieuw Oost-Indiën
Downloads: 1,392
[texts]Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydluftige beschryvige der Moluccos ... en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols .. (Volume 5) - Valentijn, François, 1666-1727
Vol. 1 has added t.-p., engr.: Beschryvinge van doud en nieuw Oost-Indiën
Downloads: 1,537
[texts]'t Verwerd Europa; ofte, Politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten en oorsaken van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664, gecauseert door de gepretendeerde universele monarchie der Franschen, verdeelt in dry deelen .. - Valkenier, Petrus

Downloads: 628
[texts]Vervolg van't Verwerd Europa, of Politijke en historische beschryving van alle gedenkwaardigste staats- en krygs-voorvallen zoo binnen, als buyten 't Christen-ryk, voornamentlijk in en omtrent Hoog- en Neder-Duytsland, en derzelver aangrenzende rijken en staaten, zedert den jaare 1672 tot 1675, door de Fransche wapenen veroorzaakt .. - Valkenier, Petrus
Cover title: Verwerd Europa II
Keywords: Dutch War, 1672-1678
Downloads: 556
[texts]Projet d'une dixme royale. Qui supprimant la taille, les aydes, les doüanes d'une province à l'autre, les décimes du clergé, les affaires extraordinaires; & tous autres impôts onereux & non volontaires: et diminuant le prix du sel de moitié & plus, produiroit au roy un revenu certain et suffisant, sans frais; & sans être à charge à l'un de ses sujets plus qu'à l'autre, qui s'augmenteroit considerablement par le meilleure culture des terres - Vauban, Sébastien Le Prestre de, 1633-1707
The present is the 2d edition of the Projet and was published after the death of Vauban, which occurred on the 30th of March, 1707. The 1st edition, published anonymously in January of that year, was suppressed by order of Parliament. cf. Jal, Dict. crit. de biog. et d'histoire
Keywords: Taxation; Finance; Income tax
Downloads: 400
[texts]Eerste[-derde] schip-vaert der Hollanderen nae de Oost-Indien door de Waygats, by - Noorden Noorweghen, Moscovien ende Tartarien: zijnde verrijckt met een beschryvinge veeler aengrenfende landen, noyt in eenige voorige - Veer, Gerrit de

Keywords: Barentsz, Willem, ca. 1550-1597; Northeast Passage; Arctic regions
Downloads: 488
[texts]Analyse. Dos factos praticados em Inglatera, relativamente às propriedades portuguezas de negociantes, rezidentes em Portugal, e no Brazil - Veiga, Manoel Luís da
Pages [i]-iii incorrectly bound-in following p. 2
Keywords: Merchant ships, Portuguese; Merchants; Merchants
Downloads: 4,453
[texts]Chronyck van Hollandt, Zeelandt, ende Westvrieslandt - Veldener, Jan, fl. 1473-1485

Downloads: 509
[texts]A natural and civil history of California : containing an accurate description of that country, its soil, mountains, harbours, lakes, rivers, and seas ... Together with accounts of the several voyages and attempts made for settling California ... (Volume 2) - Venegas, Miguel, 1680-1764
Sabin
Keywords: Vizcaíno, Sebastián, 1550?-1615; Jesuits; Jesuits; Missions -- California; Missions -- Mexico Baja California (Peninsula); California -- History To 1846; Baja California (Mexico : Peninsula) -- History; Pacific Coast (Calif.) -- Description and travel; Pacific Coast (Mexico) -- Description and travel
Downloads: 454
[texts]MEDITAZIONI SULLA ECONOMIA POLITICA - Verri, Pietro, 1728-1797

Keywords: Economics
Downloads: 397
[texts]Historia veneta (Volume 1) - Vianoli, Alessandro Maria

Downloads: 970
[texts]Historia veneta (Volume 2) - Vianoli, Alessandro Maria

Downloads: 782
[texts]Travels through Syria and Egypt, in the years 1783, 1784, and 1785 .. (Volume 1) - Volney, C.-F. (Constantin-François), 1757-1820

Downloads: 468
[texts]Travels through Syria and Egypt, in the years 1783, 1784, and 1785 .. (Volume 2) - Volney, C.-F. (Constantin-François), 1757-1820

Downloads: 1,040
[texts]De l'usure et des vrais moyens de l'eviter. Par l'usage de divers contrats licites, & approuvez par le droit civil & canonique, & par le droit France. Avec reglement pour des monts de pieté gratuits, & des modeles qu'on a jugé necessaires pour plusieurs de ces contrats - Vourric, Monsieur de

Keywords: Usury; Usury laws; Pawnbroking
Downloads: 335
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts